KGFB - 2023 sporthíradótalálka?melleslegszeretlekchatelj!
Egyéni keresés

Ta­pasz­ta­la­tok nél­kül nincs ki­fi­no­mult­ság. I­vott már az a­rany­ban ú­szó sz­láv vod­kák­ból? Vagy vál­lalt már f­ran­ci­a szar­vas­gom­ba-­tú­rát? És hí­nár­pá­lin­kát?

hirdetés

Gent­le­men föl­dön, ví­zen, é­gen – min­den táj­egy­ség­nek meg­van­nak a lu­xus­fa­lat­ja­i, de i­gen­csak el­tér, hogy hol mi szá­mít gusz­tu­sos­nak és í­nyenc fo­gás­nak. Ha Ön­ben él a szen­ve­dély a fényű­zés min­den for­má­ját vé­gig­kós­tol­ni, ne­vez­zen be gaszt­rok­aland-­tú­rá­ink­ra!